نمایندگان IT دانشکده ها و مراکز

تعداد بازدید:۲۷۵۲

لیست و شماره تماس نمایندگان IT

دانشکده / مرکز نام خانوادگی تلفن / داخلی
شیمی آقای رضوی 2939
برق آقای اصغریان 3793
فیزیک کاربردی آقای قنبرزاده 3012
علوم طبیعی آقای بابایی 2676
ریاضی آقای امراپور 2853
دامپزشکی آقای ابراهیمیان 36378742/398
عمران آقای واحدی فر 2393
کشاورزی آقای جلالی  
ادبیات آقای حیدری 2184
فیزیک آقای اسعدی 3326
مکانیک آقای دیده بانی 3050
علوم تربیتی آقای شوره زاری 2102
فناوریهای نوین   3856
الهیات خانم استادی 2246
علوم کامپیوتر آقای شریفی 2231
اقتصاد آقای فرجی 2366
جغرافیا و برنامه ریزی آقای صاحبی 2307
حقوق و علوم اجتماعی آقای آفتابی 2333
مرکز تحقیقات علوم پایه آقای فائزی 3928
     
     
     

 

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۰