نمایندگان IT دانشکده ها و مراکز

تعداد بازدید:۶۷۶۰

لیست و شماره تماس نمایندگان IT

دانشکده / مرکز نام خانوادگی تلفن / داخلی
شیمی آقای رضوی 2939/04133392939
برق آقای اصغریان 3793/04133393793
فیزیک کاربردی آقای قنبرزاده 3012/04133393012
علوم طبیعی آقای بابایی 2676/04133392676
ریاضی آقای اوجاقی 2853/04133392853
دامپزشکی آقای ابراهیمیان 398/36378742
عمران آقای واحدی فر 2589/04133392589
کشاورزی خانم ختمی 2008/04133392008
ادبیات آقای حیدری 2184/04133392184
فیزیک آقای اسعدی 3326/04133393326
مکانیک آقای دیده بانی 3050/04133393050
علوم تربیتی آقای جهانبخش 2102/04133392102
الهیات خانم استادی 2246/04133392246
علوم کامپیوتر آقای شریفی 2231/04133392231
اقتصاد خانم مهدی زاده 2341/04133392341
جغرافیا و برنامه ریزی آقای صاحبی 2307/04133392307
حقوق و علوم اجتماعی خانم صاحبی 2329/04133392329
پردیس های ارس و خودگران آقای کاردیده 2756/04133392756
     
     

 

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۴۰۲