رؤسای سابق مرکز

تعداد بازدید:۵۶۸۳

رؤسای مرکز فنآوری اطلاعات از زمان ایجاد آن به ترتیب عبارتند از:

1- آقای دکترمیرکمال میرنیا - دانشکده علوم ریاضی - رشته ریاضیات کاربردی

2- آقای دکترجعفر ملکی زنجانی

3- آقای دکترعلی آقا گلزاده - دانشکده فنی - رشته مهندسی برق مخابرات

4- آقای دکتر احمدرضا اسدزاده - دانشکده علوم انسانی - رشته اقتصاد

5- آقای دکتر رسول قربانی - دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی

6- آقای دکترسید جلال طباطبائی - دانشکده کشاورزی - رشته مهندسی کشاورزی

7- آقای دکتر مهرداد طرفدار حق - دانشکده مهندسی برق - رشته مهندسی برق قدرت

8- آقای دکتر جابر کریم پور - دانشکده ریاضی - رشته سیستمهای کامپیوتری


هم اکنون ریاست این مرکز بر عهده جناب آقای دکتر فرشاد فرهادنیا می باشد.

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۱