زبان ها
مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

اخبار تصویری

معرفی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز

مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۵۰ با نام مرکز محاسبات فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به نیازهای وقت، این مرکز ابتدا کار خود را با یک دستگاهIBM  و دو دستگاه پانچ شروع نمود. در سال ۱۳۵۲ سه دستگاه IBM به امکانات مرکز افزوده شد. سپس به دنبال اعمال تحریمها خصوصا" در عرصه تکنولوژیهای نوین، مرکز فناوری اطلاعات به همت تلاش شبانه روزی همکاران توانست ضمن ارتقاء سیستمها به IBM4381 کلیه نیازهای دانشگاه اعم از سیستم اتوماسیون آموزشی و سیستم مالی را پوشش دهد.

در سال ۱۳۷۶ اولین گام بمنظور استفاده مفید و مستمر از شبکه جهانی اینترنت برداشته شد و در ابتدای سال ۱۳۷۷ سرویس  V.sat با پهنای باند 9.8kb/ps راه اندازی گردید. باتوجه به پیشرفت سریع تکنولوژی های مخابراتی بلافاصله و تنها در طی 2 سال دانشگاه تبریز با استفاده از پهنای باند 2mb/ps توانست بعنوان یکی از پیشگامان استفاده از سرویسهای اینترنت، نیازهای کاربران دانشگاهی را تا حدی مرتفع سازد.

در سال ۱۳۸۰ اقدامات اساسی بمنظور برقراری شبکه پایدار و ایجاد یک اینترانت پرسرعت آغاز گردید و در انتهای سال ۸۲ بزرگترین شبکه در منطقه غرب و شمالغرب براساس ۱۸ Lan داخلی و برپایه فیبر نوری با سرعت 1Gb/s در دانشگاه تبریز برقرار شد و امکان استفاده همزمان ۳۰۰۰ کاربر از سرویسهای اینترنت تأمین گردید.

نام مرکز محاسبات در سال ۱۳۸۴ باتصویب هیئت رئیسه وقت، به مرکز فناوری اطلاعات تغییر یافت. در حال حاضر مرکز فناوری اطلاعات مسئول پشتیبانی شبکه ای با بیش از ۶۰۰۰ گره فعال و سرویسهایی نظیر اتوماسیون جامع (شامل اتوماسیون مکاتبات – اداری پرسنلی و مالی)، وبگاه اساتید، وب سایت دانشگاه، اتوماسیون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، سامانه پست الکترونیکی، سامانه مجلات پژوهشی و مرکز برگزاری امتحان تافل و تومر می باشد.

پهنای باند دانشگاه از سال ۱۳۸۵ به 100mb/s. افزایش یافت و بزرگترین سایت دانشجوئی کشور نیز در دانشگاه تبریز در حال فعالیت است.

در حال حاضر این مرکز با نام مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، داراری پهنای باند