دعوت به همکاری

فرم ثبت نام دعوت به همکاری از شرکتهای فعال در حوزه IT
 • 0
 • کد عضویت نظام صنفی و یا شناسه ملی*
  1
 • نام شرکت*
  2
 • نام رئیس یا مدیرعامل شرکت*
  3
 • نوع همکاری شرکت*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  ارائه خدمات مشاوره در حوزه IT
  ارئه خدمات آموزش تخصصی
  ارائه محصولات سخت افزاری
  ارائه محصولات نرم افزاری
  ارائه خدمات پشتیبانی (نگهداری و سرویس تجهیزات)
  4
 • شرح*
  5
 • شماره تماس*
  6
 • ادرس اینترنتی*
  7
 • ادرس ایمیل*
  8