تلفن همکاران

تعداد بازدید:۱۳۸

نام و نام خانوادگی

تلفن

فرشاد فرهادنیا - ریاست مرکز فناوری اطلاعات

22453339 - 33364284

محمد برجی - معاونت مرکز فناوری اطلاعات

22113339

شادی منتظررحمتی - مسئول و مدیر سرورهای ایمیل و وب سایت دانشگاه و وبگاه اساتید

33392213

ناصر هاتف - مسول اکانت اینترنت و کارپرداز

33392214

آیدین یدرنجی - مسئول سایت  143 دستگاهی 

32963339

علی نصیرزاده عزیز کندی - پشتیبان فنی سرور اتوماسیون و پردازش سریع - اکانت دانشجویی

22283339

ذوالفقار سلمانیان - مسئول شبکه و توسعه نرم افزار

33364289
علیرضا جهانیار - مسئول آنتی ویروس و وب سایت نشریات علمی دانشگاه

22453339

محمدزاده - خدمات

22293339

مرکز 2222 داخلی های: 2251-2222-2248-2219 

       
آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۰