مرکز پردازش های سریع

تعداد بازدید:۳۰۲۱

 

این مرکز تنها مرکز از این نوع در غرب کشور می باشد. در این طرح تعداد دوازده کامپیوتر    Quad-Core با هم موازی شده اند. این مرکز تحت سیستم Windows بوده و اتصال آن از طریق شبکه با توپولوژی Star می باشد. روش ارتباط پردازنده ها بصورت مبادله پیام و پروتکل ارتباطی RSHD می باشد. سرعت CPU بر روی هر دستگاه 2.6 GHz  بوده و سیستم دارای چهار هسته می باشد. سرعت کل سیستم پس از موازی سازی 124.8 GF خواهد بود. این سیستم قادر است کلیه برنامه هایی را که توسط نرم افزارهایی مانند موارد زیر موازی شده باشند پشتیبانی نماید و تا کنون در سال گذشته به بیش از 50 مورد سرویس دهی به دانشجویان محترم صورت پذیرفته است.

1-  MATLAB

2-  FLUENT

3-ABAQUS

4- ANSYS


 

شکل 1) مرکز پردازش سریع

 

شکل1) سیستم راه اندازی شده را نشان می دهد.
 

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸