سایت ۱۴۰دستگاهی

تعداد بازدید:۲۰۴۹


این سایت، بیشترین تعداد کامپیوتر واقع در یک سایت دانشجوئی را در غرب کشور دارا می‌باشد. شکل (6) عکسهایی از سایت مذکور را نشان می‌دهد. اهم اقدامات انجام شده در سایت 140 دستگاهی دانشگاه به شرح زیر می‌باشد:

1-      ارائه خدمات به کلیه دانشجویان کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

2-       افزایش ساعات کار سایت 140 دستگاهی ( از 8 الی 13 روزهای پنجشنبه ) علاوه بر ساعات 8 الی 21 هر روز کاری جهت ارائه خدمات به کلیه دانشجویان

3-       انجام سیم کشی ها و جابجایی های لازم در چیدمان میزها جهت افزایش تعداد کامپیوترها از 120 به 140 دستگاه

4-      انتقال سویچ مرکز از سالن کامپیوترها به فضای اختصاصی و تجهیز فضای مذکور به کولر گازی

5-      ایجاد مدیریت متمرکز با انتخاب دانشجویان کار دانشجویی سایت، به مرکز فتآوری اطلاعات

ارائه خدمات به دانشجویان ورودی های جدید  و قدیم جهت  انجام ثبت نام اولیه، انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، ثبت نام خوابگاه  و رزرو ژتون اینترنتی در هر نیمسال تحصیلی شکل 6) سایت 140 دستگاهی دانشگاه

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۳۹۲