دفتر تلفن


نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن داخلی
1دکتر فرشادفرهادنیاریاست مرکز فناوری اطلاعات2245
2محمدبرجیمعاونت مرکز فناوری اطلاعات2211
3ذوالفقارسلمانیانکارشناس شبکه2247
4شادیرحمتیکارشناس شبکه2213
5علینصیرزادهکارشناس مسئول برنامه نویس سیستم2228
6علیرضاجهانیارکارشناس تحلیلگر سیستم2245
7آیدینیدرنجیکارشناس3292
8ناصرهاتفکارپرداز2214
آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸