ارتباط با ما

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن داخلی
1فرشادفرهادنیاریاست مرکز فناوری اطلاعات2245
2محمدبرجیمعاونت مرکز فناوری اطلاعات2211
3ذوالفقارسلمانیانکارشناس شبکه2247
4شادیرحمتیکارشناس شبکه2213
5علینصیرزادهکارشناس مسئول برنامه نویس سیستم2228
6علیرضاجهانیارکارشناس تحلیلگر سیستم2245
7آیدینیدرنجیکارشناس3292
8ناصرهاتفکارپرداز2214
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۴۰۰