معرفی مرکز

 

مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز در سال 1350 با نام مرکز محاسبات فعالیت خود را آغاز نمود. با توجه به نیازهای وقت، این مرکز ابتدا کار خود را با یک دستگاه IBM1130 و دو دستگاه پانچ شروع نمود. در سال 1352 سه دستگاه IBM System 3 به امکانات مرکز افزوده شد. پس از پیروزی انقلاب و به دنبال اعمال تحریمها خصوصا" در عرصه تکنولوژیهای نوین، مرکز فناوری اطلاعات به همت تلاش شبانه روزی همکاران توانست ضمن ارتقاء سیستمها به IBM 4381 کلیه نیازهای دانشگاه اعم از سیستم اتوماسیون آموزشی و سیستم مالی را پوشش دهد.

در سال 1376 اولین گام بمنظور استفاده مفید و مستمر از شبکه جهانی اینترنت برداشته شد و در ابتدای سال 1377 سرویس V. sat با پهنای باند kb/ps  9/8 راه اندازی گردید. باتوجه به پیشرفت سریع تکنولوژی های مخابراتی بلافاصله و تنها در طی 2 سال دانشگاه تبریز با استفاده از پهنای باند 2mb/ps توانست بعنوان یکی از پیشگامان استفاده از سرویسهای اینترنت، نیازهای کاربران دانشگاهی را تا حدی مرتفع سازد.

در سال 1380 اقدامات اساسی بمنظور برقراری شبکه پایدار و ایجاد یک اینترانت پرسرعت آغاز گردید و در انتهای سال 82 بزرگترین شبکه در منطقه غرب و شمالغرب براساس 18 Lan داخلی و برپایه فیبر نوری با سرعت 1 GiGb/ps در دانشگاه تبریز برقرار شد و امکان استفاده همزمان 3000 کاربر از سرویسهای اینترنت تأمین گردید. 

نام مرکز مرکز محاسبات در سال 1384 با توجه به وظایف محوله به پیشنهاد معاونت پژوهشی وقت آقای دکتر جمشید منظوری لشکر و باتصویب هیئت رئیسه وقت، به مرکز فناوری اطلاعات تغییر یافت. در حال حاضر مرکز فناوری اطلاعات مسئول پشتیبانی شبکه ای با بیش از 6000 گره فعال و سرویسهایی نظیر اتوماسیون جامع ( شامل اتوماسیون مکاتبات – اداری پرسنلی و مالی )، وبگاه اساتید، وب سایت دانشگاه، اتوماسیون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، سامانه پست الکترونیکی، سامانه مجلات  پژوهشی و مرکز برگزاری امتحان تافل و تومر می باشد.

پهنای باند دانشگاه از سال 1385 به  100mb/s . افزایش یافت و بزرگترین سایت دانشجوئی کشور نیز در دانشگاه تبریز در حال فعالیت است. در سال 1391 سایت دانشکده کشاورزی واقع در کرکج (حدود 20 کیلومتری دانشگاه) و خوابگاه حضرت ولی عصر (عچ) در پنج کیلومتری دانشگاه از طریق فیبر نوری به شبکه دانشگاه متصل گردید. 
همچنین از سال 1391 در مرکز فناوری اطلاعات تخصص اهمیت فراوانی دارد و هر یک از کارکنان مرکز علاوه بر انجام وظایف روزمره وظیه دارند در تخصص خودشان تحقیقات و مطالعاتی انجام داده و در بروز رسانی خدمات مرکز پیشنهادات و راهکارهایی ارائه نمایند

مدیر مرکز فناوری اطلاعات      آقای دکتر جابر کریم پور      ...see more

معاون مرکز فناوری اطلاعات    آقای مهندس فرشاد فرهادنیا