طرح های در دست اجرا و طرح های آتی

مرکز فنآوری اطلاعات با در نظر گرفتن نیازها، اولویتها و امکانات دانشگاه انجام طرح های زیر را در برنامه کاری خود دارد:

1-     راه اندازی سامانه یکپارچه  پژوهشی دانشگاه

2-     مجازی سازی سرورها و راه اندازی SAN

3-     ارتقاء سایت 140 به صورت Thin Client

4-     توسعه پهنای باند دانشگاه از 100mb/s به یک خط STM1

5-     گسترش حوزه فعالیت مرکز 2222 به سایر ادارات و دانشکده‌ها

6-     ایجاد سیستم امنیتی شبکه دانشگاه

7-     ایجاد سیستم مانیتورینگ گسترده

8-     استفاده از آنتی ویروس های استاندارد با قابلیتهای بیشتر

9- آموزش مداوم همکاران و استفاده از نیروهای متخصص جدید

11راه اندازی سیستم Wire-Less برای کل دانشگاه

12- راه اندازی مرکز آموزش‌های پیوسته IT اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه در مرکز فنآوری اطلاعات