مرکز 2222

 مدتها پیش لزوم وجود مرکزی در سطح دانشگاه که پاسخگوی نیازهای کارمندان و اعضای هیات علمی درخصوص نصب، رفع اشکال و به روزرسانی نرم افزارها و سخت افزارها باشد محسوس بود. در مرداد 1388 مرکز 2222 در محل مرکز فنآوری اطلاعات راه اندازی شد تا با تماس تلفنی کاربران، به محل مراجعه و نسبت به مساعدتهای لازم اقدام نماید. هم اکنون این مرکز با قرارداد منعقده با یک شرکت خارج از دانشگاه و با پنج نفر در ساعات اداری وظیفه دارد خدمات لازم را به همکاران دانشگاهی ارائه نماید.

لازم به توضیح است که از مرداد ماه سال 1393 سیستم تیکت مرکز 2222 برای ارائه خدمات بهتر به همکاران دانشگاهی راه اندازی شده است.


.