مختصری از وضعیت موجود مرکز

مرکز فناوری اطلاعات زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه، خدمات زیر را ارائه می نماید: 

 • مدیریت شبکه و ارائه پهنای باند برای حدود 28000 کاربر اعم از اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان

 • ارائه سرویس های تحت وب مانند: سامانه های اتوماسیوت اداری، وب، پست الکترونیکی، آنتی ویروسها، سامانه مجلات پژوهشی و کنفرانسها

 • ارائه سرویس خدماتی مرکز 2222 جهت پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه

 • سایت 143 دستگاهی مستقر در دانشگاه که در شش روز هفته جهت سرویس دهی به دانشجویان

 • ارائه سرویس اینترنت در همه ساختمان ها و خوابگاه ها  

 • ارائه سرویس های پردازش موازی و سریع
   
 • برگزاری امتحانات بین المللی مانند تافل در سایت ویژه

 • بازبینی و تجدید آرایش شبکه در ساختمان های مراکز  و دانشکده ها


 شکل‌های (1) و (2) نحوه تغییرات پهنای باند و تعداد کاربران اینترنت دانشگاه را در طی سالهای گذشته نشان می‌دهند.
 •  


 •  
 • شکل (1) دیاگرام میزان استفاده از اینترنت در طی سالهای گذشته (مقادیر بر اساس کیلو بیت برثانیه می‌باشند)
 •  
 • شکل (2) دیاگرام میزان استفاده از اینترنت در طی سالهای گذشته (مقادیر بر اساس تعداد گره متصل به شبکه)
 •  

 •