مرکز خدمات رایانه ای 2222

۰۹ تیر ۱۳۹۳ | ۱۲:۲۴ کد : ۲۹۲۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۱۹
همکاران محترم شاغل در دانشگاه که واحد آنها تحت پوشش خدمات مرکز2222 می باشد می توانند نظرات خود را در خصوص رضایتمندی یا عدم رضایتمندی از خدمات مرکز 2222 در بخش "گزارش مشکلات" درج نمایند.

ضمنا جهت دریافت خدمات مرکز از شماره های زیر استفاده کنید

همکاران مستقر در حوزه ریاست با شماره داخلی 3454
همکاران مستقر در واحدهای مختلف دانشگاه به غیر حوزه ریاست داخلی  2222
همکاران مستقر در خلعت پوشان داخلی 262

باتشکرنظر شما :