دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن داخلی
1دکتر جابرکریم پوررئیس مرکز2245
2فرشادفرهادنیامعاون مرکز2211
3ناصرهاتفکارپرداز2214
4محمدبرجیکارشناس2251
5صفرواحدیکارشناس2248
6ذوالفقارسلمانیانکارشناس2247
7شادیرحمتیکارشناس2213
8علینصیرزادهکارشناس2228
9آیدینیدرنجیکارشناس3292
علیجهانیارکارشناس2245
آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷