دفتر تلفن

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن داخلی
1دکتر جابرکریم پوررئیس مرکز2245
2فرشادفرهادنیامعاون مرکز2211
3ناصرهاتفکارپرداز2214
4محمدبرجیکارشناس2251
5صفر واحدیکارشناس2248
6ذوالفقار سلمانیانکارشناس2247
7شادیرحمتیکارشناس2213
8علینصیرزادهکارشناس2228
9آیدین یدرنجیکارشناس3292
آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۵